Studenti vysokých škol

Potřebujete psát seminární práci nebo diplomku? Připravili jsme seznam zdrojů, které by se vám mohly při studiu hodit.

DNNT

díla nedostupná na trhu

Ve čtvrtek 1. 7. 2021 skončil provoz NDK Covid, který zpřístupňoval kompletní digitalizované fondy knihoven. Na stejné adrese jsou nyní dokumenty zpřístupněné v režimu děl nedostupných na trhu (DNNT). Z pohodlí domova se tak dostanete ke knihám do roku vydání 2000 a k novinám a časopisům do roku 2010. 

Další digitální knihovny a služby

Hledejte ve fondech českých knihoven a v zahraničních zdrojích.
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty. 
Projekt Moravské zemské knihovny zpřístupňuje zdigitalizované knihy, noviny a časopisy, mapy, rukopisy, archiválie, zvukové nahrávky, grafiky, hudebniny a také elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě. Obsahuje i autorsky chráněná i volná díla, které lze číst a volně stahovat.

Volně přístupný vyhledávač odborné literatury. Indexuje plné texty a metadata z napříč obory. Některé univerzity v Google Scholar zadávají, jaké mají předplacené zdroje, v tom případě se pak uživatelům těchto institucí zobrazuje, zda mají přístup k plnému textu nebo ne.

Legislativa

Hledejte zákony a vyhlášky přes portál Knihovny.cz.

Databáze a digitální knihovny

Vyhledávat v šedé literatuře může být složité.
Vyzkoušejte tyto vybrané zdroje

  • Theses.cz - největší databáze kvalifikačních prací v ČR obsahuje bakalářské, diplomové, dizertační a další typy prací z většiny českých vysokých škol.
  • NDLTD Search - archiv obsahuje téměř 6 mil. diplomových a disertačních prací z celého světa. Je průběžně doplňován.
  • Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) - umožňuje vyhledávat tzv. šedou literaturu (disertace, diplomové práce, sborníky, analýzy, výzkumné zprávy apod.) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. 
  • Open Grey - evropský systém pro vyhledávání šedé literatury, obsahuje částečně i plné texty.
  • OAPEN - digitální knihovna a publikační platforma. Obsahuje publikace zejména z oblasti humanitních a společenských věd. 
  • Open Research Library - tato digitální knihovna si klade za cíl soustředit co největší počet e-knih v režimu open access. V současnosti obsahuje více než 20 000 titulů z různých oblastí lidské činnosti.
  • DOAJ - adresář časopisů dostupných jako open access. Obsahuje přes 14 000 časopisů. Umožňuje i vyhledávání článků ze sledovaných časopisů.
  • Munispace - online čítárna pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Čítárna nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě.

Zajímavosti pro dlouhé chvíle

Staré ilustrované atlasy

Prohlédněte si staré atlasy rostlin, hub, savců, ptáků, hmyzu a ryb v rámci sbírky v Digitálníknihovna.cz z přelomu 19. a 20. století.                 

Přečtěte si klasiku

Kolekce zdigitalizovaných děl klasických autorů. Přečtěte si třeba Balzaca, Puškina, Goetheho, Máchu nebo Vrchlického.

Audioknihy a divadelní hry

Na webu Českého rozhlasu jsou dostupné namluvené knihy, dramatizace divadelních her, ale také pohádky, krimi a biografie.

Zdroje univerzit

Nezapomeňte využít i e-zdroje, které pro vás zpřístupňují vaše domovské univerzity. Obvykle jejich seznamy a nástroje najdete na webech univerzitních knihoven. 

Discovery služby

Discovery služby umí prohledat z jednoho místa všechny
e-zdroje zakoupené univerzitní knihovnou, případně také lokální digitální knihovny nebo katalogy knihoven.

Příklady:
- Univerzita Karlova
- Masarykova univerita
- Vysoké učení technické v Brně
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- České vysoké učení technické v Brně

Pokud není vaše univerzita na seznamu, hledejte svou discovery službu na webu vaší knihovny.

Seznamy e-zdrojů

Na webech univerzitních knihoven najdete seznamy
e-zdrojů, které byly zakoupeny z prostředků univerzit jejich studentům.

Příklady:
- Seznam e-zdrojů ČVUT 
- Seznam e-zdrojů Masarykovy univerzity
- Seznam e-zdrojů Univerzita Pardubice
- Databáze Moravské zemské knihovny v Brně
- Rozcestník zdrojů FSS MU

Pokud není vaše instituce na seznamu, hledejte na jejím webu.

Potřebujete tištěnou knihu?

Ne vždy lze knihu legálně získat online. Pak je zde možnost zakoupit ji v některém knihkupectví nebo antikvariátu.
Výše uvedené odkazy vedou na srovnávače cen. Najděte si dokument s nejlepší cenou.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno