Studenti vysokých škol

Potřebujete psát seminární práci nebo diplomku? Připravili jsme seznam zdrojů, které by se vám mohly při studiu hodit.

Mobirise

Národní digitální knihovna - COVID

opět otevřená veřejnosti

Národní knihovna a Moravská zemská knihovna dočasně zpřístupňují 60 milionů stran digitalizovaného obsahu, který byl dosud dostupný pouze z vlastních knihoven. Děkujeme Dilii, Ochranné organizaci autorské a Svazu českých knihkupců a nakladatelů za svolení. Přístup je výhradně pro studenty a pedagogy VŠ po přihlášení a také pro čtenáře NK a MZK.

Další digitální knihovny a služby

Mobirise

Hledejte ve fondech českých knihoven a v zahraničních zdrojích.
K dispozici jsou knihy, články, diplomové práce, patenty, normy, legislativa a další dokumenty. Ve výsledcích vyhledávání zatrhněte fasetu online -> dostupné a získáte volně dostupné elektronické zdroje. 

Mobirise

Projekt Moravské zemské knihovny zpřístupňuje zdigitalizované knihy, noviny a časopisy, mapy, rukopisy, archiválie, zvukové nahrávky, grafiky, hudebniny a také elektronické dokumenty vytvořené přímo v digitální podobě. Obsahuje i autorsky chráněná i volná díla, které lze číst a volně stahovat.

Mobirise

Volně přístupný vyhledávač odborné literatury. Indexuje plné texty a metadata z napříč obory. Některé univerzity v Google Scholar zadávají, jaké mají předplacené zdroje, v tom případě se pak uživatelům těchto institucí zobrazuje, zda mají přístup k plnému textu nebo ne.

Legislativa

Hledejte zákony a vyhlášky přes portál Knihovny.cz.

Databáze a digitální knihovny

Vyhledávat v šedé literatuře může být složité.
Vyzkoušejte tyto vybrané zdroje

  • Theses.cz - největší databáze kvalifikačních prací v ČR obsahuje bakalářské, diplomové, dizertační a další typy prací z většiny českých vysokých škol.
  • NDLTD Search - archiv obsahuje téměř 6 mil. diplomových a disertačních prací z celého světa. Je průběžně doplňován.
  • Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) - umožňuje vyhledávat tzv. šedou literaturu (disertace, diplomové práce, sborníky, analýzy, výzkumné zprávy apod.) vznikající v ČR v oblastech vědy, výzkumu a vzdělávání. 
  • Open Grey - evropský systém pro vyhledávání šedé literatury, obsahuje částečně i plné texty.
  • OAPEN - digitální knihovna a publikační platforma. Obsahuje publikace zejména z oblasti humanitních a společenských věd. 
  • Open Research Library - tato digitální knihovna si klade za cíl soustředit co největší počet e-knih v režimu open access. V současnosti obsahuje více než 20 000 titulů z různých oblastí lidské činnosti.
  • DOAJ - adresář časopisů dostupných jako open access. Obsahuje přes 14 000 časopisů. Umožňuje i vyhledávání článků ze sledovaných časopisů.
  • Munispace - online čítárna pro studium, bádání, listování knihami či jejich stahování. Čítárna nabízí odborné i populárně naučné e-knihy vydané na Masarykově univerzitě.

Zajímavosti pro dlouhé chvíle

Staré ilustrované atlasy

Prohlédněte si staré atlasy rostlin, hub, savců, ptáků, hmyzu a ryb v rámci sbírky v Digitálníknihovna.cz z přelomu 19. a 20. století.                 

Přečtěte si klasiku

Kolekce zdigitalizovaných děl klasických autorů. Přečtěte si třeba Balzaca, Puškina, Goetheho, Máchu nebo Vrchlického.

Audioknihy a divadelní hry

Na webu Českého rozhlasu jsou dostupné namluvené knihy, dramatizace divadelních her, ale také pohádky, krimi a biografie.

Zdroje univerzit

Nezapomeňte využít i e-zdroje, které pro vás zpřístupňují vaše domovské univerzity. Obvykle jejich seznamy a nástroje najdete na webech univerzitních knihoven. 

Discovery služby

Discovery služby umí prohledat z jednoho místa všechny
e-zdroje zakoupené univerzitní knihovnou, případně také lokální digitální knihovny nebo katalogy knihoven.

Příklady:
- Univerzita Karlova
- Masarykova univerita
- Vysoké učení technické v Brně
- Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
- České vysoké učení technické v Brně

Pokud není vaše univerzita na seznamu, hledejte svou discovery službu na webu vaší knihovny.

Seznamy e-zdrojů

Na webech univerzitních knihoven najdete seznamy
e-zdrojů, které byly zakoupeny z prostředků univerzit jejich studentům.

Příklady:
- Seznam e-zdrojů ČVUT 
- Seznam e-zdrojů Masarykovy univerzity
- Seznam e-zdrojů Univerzita Pardubice
- Databáze Moravské zemské knihovny v Brně
- Rozcestník zdrojů FSS MU

Pokud není vaše instituce na seznamu, hledejte na jejím webu.

Potřebujete tištěnou knihu?

Ne vždy lze knihu legálně získat online. Pak je zde možnost zakoupit ji v některém knihkupectví nebo antikvariátu.
Výše uvedené odkazy vedou na srovnávače cen. Najděte si dokument s nejlepší cenou.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno

Create a free site - Click for more