Tematické portály

Od roku 2019 připravujeme tematické weby, které se věnují vždy jednomu konkrétnímu tématu, události nebo osobě. Weby doplňujeme o externí zdroje, které mohou rozšířit obzory návštěvníků. Důležité jsou pro nás také děti, proto část obsahu se zaměřuje i na tuto cílovou skupinu a lze jej využít ve výuce. 

AKCE K

Po únoru 1948 se komunistická strana v Československu plně chopila moci. Aby společnost dostala pod absolutní kontrolu, snažila se zbavit všech, kdo by jí v tom bránili. Církve se staly nepřátelskou složkou státu i nově budované společnosti. Tato online výstava pojednává o málo známé akci zaměřené právě proti církevním představitelům.

Tipy na dobré čtení

Vybrat vhodnou literaturu pro děti nemusí být vždy úplně jednoduché. Rodiče, učitelé, nechte se při výběru čtení pro děti inspirovat tipy od knihovníků. Tituly jsou přehledně seřazené podle věku čtenářky či čtenáře. Přejeme příjemnou zábavu.

ilustrační obrázek
Komenský
v obrazech

Výstava Komenský v obrazech představuje Komenského nejen jako autora textů, ale také coby původce vizuálních informací. Klasická výstava byla zpřístupněna v Moravské zemské knihovně v Brně 29.9.2020  a byla doplněna o virtuální provedení, které výstavu doplňuje o další zdroje z knihoven a zejména pak z fondů Moravské zemské knihovny.

Sametová revoluce v knihovnách

Sametová revoluce je označení pro období politických změn v Československu mezi 17. listopadem a 29. prosincem roku 1989, které vedly k pádu komunistického režimu a přeměně politického zřízení na pluralitní demokracii.

Podívejte se, co o 17. listopadu 1989 najdete v knihovnách a jejich fyzických i elektronických fondech.

Koronavirus a COVID-19

V záplavě informací o koronaviru a s ním souvisejícím onemocněním COVID-19 se objevují různé názory, fámy a dezinformace. Úlohou knihoven je poskytovat uživatelům důvěryhodné a ověřené zdroje a dát uživatelům možnost udělat si vlastní názor. V této sekci jsme shromáždili několik odborných zdrojů a nejdůležitější oficiální zdroje věnované této problematice.