Tipy vydavatelů

doporučení od vydavatelů knih

V tomto seznamu najdete tituly, které nám zaslali vydavatelé. Podmínkou bylo, aby pečlivě vybrali jeden titul z jejich nabídky. Jste vydavatel a chcete umístit svou knihu na tento seznam, kontaktujte nás na Klara.Pribylova@mzk.cz

TIP: Klikněte na jméno autora a zobrazte si další jeho publikace prostřednictvím portálu Knihovny.cz.

Moravská zemská knihovna si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit knižní tip vydavatelství, zejména pokud je vydání či obsah knihy v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy a principy poctivého jednání či pokud jejím vydáním dochází k neoprávněnému zásahu do práv a oprávněných zájmů třetích osob.

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno