Koronavirus a COVID-19

V záplavě informací o koronaviru a s ním souvisejícím onemocněním COVID-19 se objevují různé názory, fámy a dezinformace. Úlohou knihoven je poskytovat uživatelům důvěryhodné a ověřené zdroje a dát uživatelům možnost udělat si vlastní názor. V této sekci jsme shromáždili několik odborných zdrojů a nejdůležitější oficiální zdroje věnované této problematice.


Na vzniku této sekce se podílela Národní lékařská knihovna v Praze, která nám zaslala některé ze zdrojů a také další knihovníci svými tipy na oficiální zdroje. Děkujeme za to. 

Odborné informace

O koronaviru nemusíte číst jen v médiích. Podívejte se třeba
do odborných databází a na weby zdravotnických organizací. 

COVID-19 Open Research Dataset (CORD-19)

Otevřená databáze více než 44 000 recenzovaných vědeckých článků o COVID-19 z databáze PubMed, z kolekce WHO, otevřených repositářů bioRxiv, medRxiv a obsahuje i články od některých nakladatelů jako jsou Elsevier a Springer Nature.

Medlike - portál na podporu zdravotní gramotnosti vytvářený NLK pro potřeby široké veřejnosti. Soustřeďuje odkazy na spolehlivé informace o zdraví a nemocech pro pacienty i jejich blízké. Zdroje se věnují příčinám, projevům, diagnostice a možnostem léčby nemocí.

Minimálně do dubna 2020 zpřístupnilo vydavatelství Wiley články a další dokumenty, které se týkají koronaviru a onemocnění COVID-19, ve svém rozhraní Wiley Library Online. Vydavatelství Wiley patří k nejznámějším producentům lékařské literatury, ale pokrývá i další obory.  Portál je v anglickém jazyce.

WHO - Světová zdravotnická organizace vytvořila stránku věnovanou koronavoru a onemocnění COVID-19. Kromě aktuálních článků a dalších dokumentů zde najdete i aktuální čísla o nemocných, zemřelých a vyléčených. Připravena jsou i videa, jak se viru bránit. Web je anglicky.

Informace pro lékaře

Portál proLékaře.cz je důležitým zdrojem informací
v ČR určeným výhradně zdravotníkům. 

Vybrané kolekce databází

 • Cambridge Core - databáze obsahuje články z časopisů vydávaných Cambridge Journals Online. Aktuálně je zde přes 130 článků na téma koronavirus. Databáze je v angličtině.
 • EBSCO - články a další zdroje k nemoci, portál obsahuje i aktuální statistiky. Zdroj je dostupný v angličtině.
 • Elsevier - vybrané články a další zdroje k problematice koronaviru a COVID-19 shromážděné vydavatelstvím Elsevier. Databáze je v anglickém jazyce.
 • Emerald - odborné články věnující se problematice koronaviru, ale také dopadu na ekonomiku, turismus, samostatné sekce řeší vzdělávání v karanténě, práci z domova, dopady na společnost nebo zdravotní pomoc. Rozsáhlý výběr článků v angličtině.
 • Oxford Academic - vydavatelství Oxford University Press připravilo seznam volně dostupných článků a časopisů k nemoci. Databáze je v angličtině.
 • PubMed - rozhraní databáze Medline, kde lze najít odborné články z oblasti lékařství. Odkaz wede na výběr článků ke koronaviru a onemocnění COVID-19. Databáze obsahuje plné texty, ale některé mohou být zpoplatněné. Pokud nejsou, je u záznamu uvedeno Free Article. Zdroj je v anglickém jazyce. 
 • Springer Nature - odborné knihy a články z časopisů vydavatelství Springer, které se věnují problematice koronaviru. Vše je přístupné zdarma. Databáze je v angličtině.
 • Taylor & Francis - mikrostránka s odkazy na články, kapitoly knih a další informace od vydavatelství Taylor & Francis věnující se diagnostice nemoci, prevenci a dalším oblastem kolem koronaviru a COVID-19. Databáze je v angličtině.

Další odborné zdroje v češtině

 • Onemocnění aktuálně - zajímají vás statistiky? Na tomto webu MZ najdete aktuální počet otestovaných, nemocných a uzdravených lidí. Dále denní přehledy počtu nakažených, stav dle regionů a také počty nemocných v zahraničí. Web je průběžně aktualizován.
 • Státní zdravotnický ústav - web ústavu poskytuje informace o onemocněních a zdraví občanů. Aktuálně je zde takéstránka věnovaná koronaviru, kde se dozvíte o prevenci, jak probíhá karanténa nebo co mají dělat těhotné ženy a mnoho dalších informací.
 • Aktuální samostatná příloha COVID-19 -  aktuální mimořádně připravovaná příloha Referátového výběru Anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny pod vedením paní doc. MUDr. Jarmily Drábkové zaměřená na onemocnění COVID-19. Příloha je aktualizovaná průběžně.
 • Velký manuál ke koronaviru od Bulovky - na závěr jedna ukázka, že i zpravodajské servery mohou mít kvalitní informace. V tomto článku na Lidových novinách je poměrně přehledně popsáno, co nemoc obnáší a jak se chránit. Autory jsou Prof. MUDr. Jiří Beneš, CSc., Prof. MUDr. Ladislav Machala, Ph.D. z Kliniky infekčních nemocí 3. LF UK Nemocnice Na Bulovce v Praze. 
 • Příručka pro prevenci a léčbu COVID-19 - jde o překlad původní příručky zkorigované pracovníky VFN a o informativní materiál, nikoliv o schválenou metodologickou příručku. Původní text vznikl na Zhejiang University School of Medicine. 

Informace ze státních institucí

Ministerstvo zdravotnictví

Aktuální informace MZ o koronaviru a nemoci. Najdete zde videa, aktuální doporučení a všechny tiskové zprávy k této události. Je zde také videonávod jak si ušít roušku doma.

Ministerstvo zahraničních věcí

Web obsahuje aktuální doporučení MZV o cestování do zahraničí, situaci v jednotlivých zemích a informace pro občany v zahraničí. Je zde i odkaz na registraci do systému DROZD.

Vláda ČR

Mimo aktuálních informací vydávaných vládou včetně preventivních opatření zde naleznete třeba informace o Bezpečnostní radě vlády, jejích členech a důležité dokumenty.

Informace pro knihovníky

Web IPK sumarizuje informace pro knihovny, jak fungovat za časů koronaviru, obsahuje informace o financování a dává návody, jak řešit pracovně-právní otázky. 

Provozovatel

Moravská zemská knihovna
Kounicova 65a
601 87 Brno